ÜRETİM VE ŞİRKET POLİTİKAMIZ

İnşaat sektörü, agrega, hazır beton, beton yapı elemanları, kömür konularında faaliyet gösteren CİHAN Grup’a bağlı kuruluşlarında kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde faaliyet göstermek şirket politikasıdır. Uluslararası standartları ve ilkeleri esas alarak hizmet anlayışını en üst düzeyde gerçekleştirmek, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında çevre kirliliğini ve iş sağlığı risklerini önleyici, topluma katkı sağlayan sosyal sorumluluk bilinciyle, çalışılmaktadır. Hızlı, güvenilir ve kusursuz ürün ve hizmet sunmak, kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak amacıyla çalışılmaktadır.

KADRO VE FAALİYET ALANI BİLGİLERİ 

İş kolundaki teknolojiyi yakından izleyerek gerek laboratuvar personeli, gerekse diğer çalışan sayısını kapasitesi paralelinde artırarak çalışmalarını yürüten firmamız Bursa tesislerinde 214, Pamukova ve Osmaneli/ Bilecik tesislerinde 63 kişilik kadroyla hizmet vermektedir.

ARAÇ VE MAKİNA PARKI

8 ayrı üretim tesisiyle hizmet veren CİHAN GRUP Güçlü Araç ve Makine Parkı ile hizmet vermektedir.

İzmir Yolu | 10.000 m2
Yalova Yolu |  4.000 m2
Pamukova | 5.000 m2
İnegöl | 4.000 m2

60 Adet TRANSMİKSER
18 Adet Beton Pompası
40 İş Makinesi

KALİTE BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Beton dayanımı testleri şirket bünyesindeki üç ayrı laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Bütün beton sınıflarında, uygun kıvam ve dayanıma sahip ürünler standartlar çerçevesinde üretilmektedir.

Hazır beton Ürünlerimiz; TS EN 206:2013+A1 standardı uygunluk belgesi, G Uygunluk Belgesi ve KGS (Kalite Güvence Sistemi)’ Belgesine sahiptir. Ayrıca TURKAK Akreditasyonlu TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile TS OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerine sahiptir. Agrega ocaklarımız ise CE Avrupa Standartları’na Uygunluk Belgesi ve TS 706 EN 12620+A1 Standardına uygun Beton Agregaları TSE belgelerine sahiptir.

Yüksek teknolojiye sahip tesislerinde, iş sağlığı ve güvenliği, yurt ve dünya standartları gözetilerek üretim yapmaya özen gösteren, çevreye duyarlı üretim politikaları ile hızlı, güvenli, kusursuz ürün ve hizmet bilinciyle çalışmalarını yürüten Cihan Beton, inşaat sektöründe hazır beton ile ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Müşteri memnuniyeti, yapılan anket çalışmaları ve geri besleme bilgilerinin analizi ile izlenir. Bunun için müşteri anketleri, şikâyet ve önerileri düzenli olarak kayıt edilmektedir. Veriler belli aralıklarla istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmekte, yönetime sunulmakta ve yönetim toplantılarında müşteri memnuniyetini artırmak için yapılacak çalışmaların kararı alınmaktadır.

Agregasını; Bursa’da kendi ocağı CİHANTAŞ Madencilik, DEMİRTAŞ Agregadan, PAMUKOVA Beton için Pamukova’daki kendi ocağından temin etmektedir.

Grubun kalite, çevre ve ISG ile ilgili olarak yaptığı diğer çalışmalar ise şunlardır;

  • İş karakteristikleri ve prosesler ile ilgili ölçme analiz ve iyileştirme uygulamaları, kalite, çevre ve ISG ile ilgili hedeflere ilişkin faaliyetler,

  • Uygun olmayan ürün bilgileri ve uygunsuzlukların saptanması,

  • Ürün ve hizmete ilişkin verilerin değerlendirilmesi

  • Çevre kalite ve ISG açısından uygunsuzlukların saptanarak gözden geçirilmesi

  • Acil haller, kaza olay tutanaklarının değerlendirilmesi

  • İç ve dış tetkik sonuçları

  • Düzeltici ve önleyici faaliyet kayıtlarının izlenmesi

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile ilgili yapılan çalışmaların izlenmesi.